Khasiat Ayat Kursi Untuk Kekayaan

Khasiat Ayat Kursi Untuk KekayaanAda banyak sekali hadist yang menyebutkan bahwa ayat yang paling utama dna paling mulia dari seluruh isi Al-Qur’an adalah ayat kursi. Ayat ini bahkan memiliki banyak sekali nama yang mencerminkan seluruh ketauhidan Allah dan keagungannya. Adapun bunyi ayat ini adalah sebagai berikut:

Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu. Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii yasfa’u ‘indahuu illaa bi idznihi. Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min ‘ilmihii illaa bi maasyaa-a. Wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardha. Wa laa ya-udhuu hifzhuhumaa wahuwal ‘aliyyul azhiim.

Yang artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal, Yang Berdiri Sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur, Kepunyaan-Nya segala yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (Kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

Ayat As-Sa’addah (ayat kesejahteraan) merupakan salah satu julukan untuk ayat ini. Disebut segai alat kesejahteraan karena bagi siapa saja yang membacanya maka Allah akan menjamin kesejahteraannya baik didunia maupun di akhirat. Seorang yang secara istiqomah mengamalkan ayat kursi akan disejahterakan oleh Allah, akan dijauhkan hidupnya dari kefakiran. Bagi siapa yang berdagang, maka akan dilancarkan dagangannya. Karena khasiat ayat kursi untuk kekayaan inilah kemudian banyak orang mengamalkannya dengan tujuan akan diberikan kelancaran rizki dan dijauhkan dari kefakiran.

Cara Untuk Bisa Kaya Dengan Mengamalkan Ayat Kursi

Adapun cara-cara untuk mengamalkan ayat kursi dengan tujuan-tujuan tertentu telah banyak dibahas dalam kitab-kitab karangan imam dan ulama dimana setiap amalan ayat kursi akan berbeda antara satu hajat dengan hajat yang lain. Penyelarasan ini sangat penting untuk dilakukan agar amalan yang dilakukan bisa diijabah oleh Allah. Terdapat juga sebuah keyakinan bahwa untuk bisa berhasil dalam mengamalkan ayat kursi untuk kekayaan, terlebih dahulu pelaku amalan harus mendapatkan ijazah dari seorang guru atau pakar.

Adapun cara untuk mengamalkan ayat kursi untuk meraih kekayaan adalah dengan membaca ayat kursi sebanyak 99 kali setelah menunaikan shalat hajat 2 rakaat pada sepertiga malam. Kemudian diikuti dengan doa kepada Allah untuk dimudahkan rizki atau hajat yang diinginkan. Selain bacaan 99 kali ayat kursi, untuk mendatangkan kekayaan sebaiknya juga diikuti dengan shalat dhuha 2 rakaat setiap pagi hari dan membaca surat Al-Waqiah selepas shalat magrib. Untuk menyempurnakan amalan memohon kekayaan dengan ayat kursi ini, melakukan shodaqoh dan amal jariyah juga penting untuk dilakukan, dan terakhir untuk memantapkan semua cara diatas dapat ditambah dengan menggunakan Kalung Ayat Kursi dari Mbak Hidayah (Ustadzah Hidayah).

Karena Allah telah menjanjikan barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Seperti halnya amalan lainnya, untuk mendapatkan khasiat ayat kursi untuk kekayaan ini juga harus diamalkan secara rutin. Selain pengamalan yang dilakukan secara rutin, upaya ini juga harus dibarengi dengan usaha lahiriah baik melalui jalan bekerja, bertani, berdagang, berbisnis dan sebagainya. Karena Allah sangat tidak menyukai kepada orang-orang yang malas.

Simpan

 24,602 total views,  2 views today

Saat ini

 • khasiat al fatihah untuk kekayaan
 • khasiat ayat kursi untuk kekayaan
 • khasiat ayat kursi dan cara mengamalkannya
 • cara mengamalkan ayat kursi untuk kekayaan
 • fadilah ayat kursi untuk hajat
 • amalan ayat kursi untuk kekayaan
 • amalan kekayaan ayat kursi
 • faedah ayat kursi dan cara mengamalkannya
 • wirid kekayaan ayat kursi
 • wirid ayat kursi untuk kekayaan
 • cara mengamalkan ayat kursi
 • Khasiat ayat kursi
 • ayat kursi untuk kekayaan
 • riyadhoh ayat kursi untuk kekayaan
 • cara mengamalkan ayat kursi yang benar